خانه نوساز بخریم یا چند سال ساخت؟؟

خانه چند ساله بخریم؟ وقتی تصمیم به خرید خانه می‌گیریم معیارهای زیادی را در نظر می‌گیریم. یکی از این موارد سن ملک مسکونی است که اولین نکته نیاز و شرایط خریدار است. در ابتدا شما به عنوان خریدار باید شرایط زندگی, خانواده, وضعیت مالی, امکان برگشت سرمایه, هزینه های اضافی محتمل و خیلی از مسایل [...]

قوانین و نکات بسیاری در انتخاب و معامله هر ملکی وجود دارد که در نظر نگرفتن هر کدام از آنها میتواند موجب ضرر و زیان یا افسوس و پشیمانی خریدار شود.مهندسی و آنالیز کامل ملک از نظر تمام ضوابط معماری و نورگیری،کیفیت متریال به کار رفته شده و آنالیز مکانی، قبل از نهایی کردن خرید [...]