یکی از مسائل مهم در امر خرید خانه تنظیم قولنامه خوب و جامع است.در واقع نوعی قرارداد اولیه فی مابین طرف خریدار و طرف فروشنده است.فروشنده قرار است ملکی را به خریدار واگذار کند و شرایط این واگذاری طی قراردادی به نام قولنامه مشخص میشود.واگذاری ممکن است در ازای وجه کاملا نقد مشتری،یا در قالب چند قسط با فاصله های زمانی مشخص انجام گیرد.در قولنامه تمام این جزئیات ذکر میگردند و اطلاعات مربوط به سند نیز به یادداشت میرسد.سپس طرفین معامله ان را امضا کرده و تا وقتی که معامله،نقل و انتقال سند و انتقال وجه بصورت کامل انجام نشده،از اعتبار برخوردار است.

الزامات یک قولنامه جامع:

۱)نوشتن قولنامه در بنگاهی که از اتحادیه مشاورین املاک مجوز رسمی داشته باشد
۲)لزوم گرفتن کد رهگیری
۳)لزوم توجه به همزمانی معامله،یعنی تا زمانی که کار انتقال سند بصورت کامل انجام نشده،خریدار نباید تمام مبلغ معامله را بپردازد،همچنین تا زمانی که فروشنده پول خود را بصورت کامل دریافت نکرده،نباید سند را به خریدار انتقال دهد.
۴)در صورتی که ملک تحت مالکیت چند نفر باشد،لازم است تمام مالکان هنگام قرارداد حضور داشته باشند،یا یه نفر به وکالت از تمام مالکان حضور داشته باشد.دقت شود نوع وکالت حق خرید و فروش قید شده باشد و تاریخ وکالتنامه صحیح باشد
۵)نحوه پرداخت ها و واگذاری ها و تمام چک های رد و بدل شده با مشخصات دقیق حتما در قولنامه ذکر گردد.
۶)قولنامه در سه نسخه نوشته میشود،که نزد خریدار،فروشنده و بنگاه هر کدام یک نسخه قرار میگیرد.هر سه نسخه باید دقیقا مثل هم باشند و هرگونه مغایرت در اطلاعات ثبت شده در هر نسخه میتواند منجر به ابطال معامله شود